Karlovy Vary, Czech Republic
+420 606338690 ​whatsapp, viber, telegram

Про перья / O peří

Перья — это чудо природы, они легкие, нежные и невесомые. Они очень важны птицам. Крылья без перьев не смогут поднять ее в воздух. Птица не полетит без перьев.

Птицы очень тщательно заботятся о состоянии перьев: чистят, моют, причесывают, покрывают жиром и пудрят пылью.

Несмотря на бережную заботу — перья требуют обновления.

Есть птицы, которые меняют перья постепенно, чтобы не потерять способность летать.

Есть птицы, которые разом сбрасывают все перья и им приходится ждать, когда нарастут новые. Пока нет перьев, они не могут летать, что приводит, на некоторое время, к их незащищенности от внешнего мира.

Так и у человека. Если он не постепенно, а разом сбрасывает все свои старые «перья», то наступает период, когда он думает, что с ним что-то не так, что он какой-то не такой, что все вокруг только и делают, что смеются над его «бесперностью».

Он вспоминает, что когда-то у него были «перья» и летал он виртуозно, а теперь настал полный…
…конец — он разучился летать и уже никогда не научится снова.

Важно помнить, что обновление «перьев» — это очередной, закономерный и необходимый жизненный процесс. Если не поменять вовремя «перья», то старые будут все больше и больше утяжелять крылья.

Никакая забота, мытье, жировая смазка и припудривание пылью не помогут. Усугубит ситуацию и обновление, при помощи оперативного наращивания искусственных, чужеродных «перьев». Старые «перья» все равно останутся старыми и будут тормозить каждый взлёт и мешать свободно маневрировать при полете. Это может привести к тому, что взлететь уже не удастся.

Поэтому, нужно не боятся очередного обновления «перьев». Достаточно переждать, пока не нарастут новые, свои собственные «перья». Переждать желательно в безопасном месте. В окружении тех, кому не важны — ни степень блеска от жировой смазки, ни напудренность пылью твоих «перьев». Они тебя просто любят. И без «перьев», кстати, тоже)?#maša_kalinkina_tropus

#text_ru_cz

Peří je zázrakem přírody, je příjemné, něžné a lehoučké. Je velmi důležité pro ptáky. Křídla bez peří se nemohou zvednout do vzduchu. Pták nebude létat bez peří.

Ptáci se velice pečlivě starají o své peří: čistí jej, umývají, načechrávají, pokrývají tukem a prachem.

Navzdory šetrné péči — peří vyžaduje obnovení.

Jsou ptáci, kteří mění peří postupně, aby neztratili schopnost létat.

Jsou ptáci, kteří se najednou zbaví veškerého peří a musí čekat, až jim naroste nové. Dokud nemají žádné peří, nemohou létat, což na chvíli vede k jejich nejistotě z okolního světa.

Stejné je to i u člověka. Pokud se ne postupně, ale okamžitě zbaví všeho svého starého „peří“, pak nastane doba, kdy si myslí, že s ním je něco v nepořádku, že je nějaký jiný, cítí se zranitelnější, že se všichni okolo smějí jeho «stavu bez peří».

Vzpomíná, že když měl „peří“ létal virtuózně , ale teď nastal úplný …
… konec – odnaučil se létat a už nikdy se to znovu nenaučí.

Je důležité mít na paměti, že obnova „peří“ — to je další, zákonitý a nezbytný životní proces. Pokud se včas „peří“ nevymění, pak to staré bude pro křídla stále více a více těžší.

Žádná péče, čištění, mazání a poprašování nepomůže. Situaci ještě zhorší obnova, s pomocí pohotově dodaného umělého cizorodého „peří“. Staré „peří“ bude stále staré a zpomalí každé vzlétnutí a bude vadit volnému pohybu při letu. To může vést k tomu, že se vzlétnout nepodaří.

Proto je třeba se nebát dalšího obnovení „peří“. Stačí počkat, než naroste nové, naše vlastní „peří“. Počkat pokud možno na bezpečném místě. Obklopeni těmi, pro které není důležitý- ani stupeň lesku od mazání tukem ani napudrování prachem — tvého „peří“. Prostě tě milují. Mimochodem, i bez «peří»)?#maša_kalinkina_tropus #text_ru_cz

Related Posts