#text_ru_cz

RU+CZ посты на двух языках / příspěvky ve dvou jazycích
2019-02
Обмен зёрнами / Výměna zrn
Каждый человек в себе несет зёрна, эти зёрна только у него: качества и таланты от природы, опыт и мудрость в жизни, знания в его работе / Každý člověk v sobě nosí zrna, tato zrna jsou pouze jeho: vlastnosti, talenty a dispozice od přírody, zkušenosti a moudrost v životě, znalosti v jeho práci
1 2